zgoda_regulamin1

*OŚWIADCZENIE WYMAGANE
Oświadczam, że mam ukończone 16 lat i zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Konkursu „Zabawa w Suntago z Pepsi oraz Domino’s i Dominium by Domino’s”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych .
Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: tutaj.
Zobacz więcejPrzetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 16 roku życia, adres IP, brak powiązania z Organizatorem, DP Polska S.A., Dominium S.A., spółkami z grupy PepsiCo ani podmiotami działającymi na ich zlecenie; Laureat Konkursu, podaje dodatkowo adres zamieszkania; w przypadku Laureata Nagrody, który nie ukończył 18 roku życia podaje się dane przedstawiciela ustawowego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, fakt bycia przedstawicielem ustawowym Laureata, który nie ukończył 18 roku życia, brak powiązania z Organizatorem, DP Polska S.A., Dominium S.A., spółkami z grupy PepsiCo i podmiotami działającymi na ich zlecenie w rozumieniu punktu 7 niniejszego Regulaminu; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników oraz przeprowadzania działań promocyjnych.
Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest umożliwienie uczestnictwa w konkursie „Zabawa w Suntago z Pepsi oraz Domino’s i Dominium by Domino’s”, w tym umożliwienie wydania nagród w konkursie oraz prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Lipton Ice Tea, Toma, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów. Dane osobowe osób odwiedzających stronę konkursu nie będą profilowane.
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celach wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo ze Współadministratorami drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).


ZAMKNIJ


* Pola obowiązkowe
ZGODY DOBROWOLNE
Niewyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej nie oznacza braku możliwości wzięcia udziału w konkursie.
PAMIĘTAJ! W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę w sposób wskazany w klauzuli informacyjnej poniżej.
zgoda_market

CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER
Zobacz więcej.Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 jako współadministratorów danych osobowych (łącznie „Współadministratorzy”), informacji handlowych w postaci newslettera produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi bez kalorii, Pepsi Wild Cherry, Pepsi Lime, 7up, Mirinda, Lipton Ice Tea oraz informacji o konkursach, loteriach i innych podobnych akcjach promocyjnych organizowanych przez lub na zlecenie Współadministratorów, na podany przeze mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
ZAMKNIJ
KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZGÓD DOBROWOLNYCH
Współadministratorami danych osobowych są Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna na stronie internetowej https://www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych

Państwa dane osobowe w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna tutaj.
Zobacz więcej.Zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w wiadomości mailowej otrzymanej od Współadministratorów lub kontakt ze Współadministratorami w sposób wskazany poniżej, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem.

Celem przetwarzania Państwa danych jest marketing bezpośredni produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Lipton Ice Tea, Toma, za pomocą poczty elektronicznej. Komunikaty marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania Państwa danych osobowych, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do Państwa oczekiwań i preferencji. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu na wykorzystanie Państwa danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf.

Mają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celach wykonywania swoich praw mogą skontaktować się Państwo ze Współadministratorami drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub dzwoniąc pod numer infolinii: 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
ZAMKNIJ

Proszę zaznaczyć pole reCAPTCHA
Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie przez Współadministratorów danych osobowych: Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”), a bezpośrednio kontaktować się będzie z Tobą Organizator, któremu Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych. Zobacz więcej Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: www.pepsicopoland.com/ochrona-danych-osobowych
Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.

Zakres przekazywanych danych osobowych obejmuje twój numer telefonu lub adres korespondencyjny lub adres e-mail, imię i nazwisko lub inne dane które nam podasz, w zależności od tego jakie dane nam podasz oraz jaką formę kontaktu wybierzesz. Celem przetwarzania danych jest udzielnie Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenie.

Masz prawo do żądania od Współadministratorów dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, uzupełnienia, poprawiania, wyrażenia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratora drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

ZAMKNIJ


Chcesz wiedzieć więcej o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest tutaj.

Formularz został poprawnie wysłany

ZWYCIĘZCY VOUCHERÓW SUNTAGO 
(NAGRODA W POSTACI 2 VOUCHERÓW)Piotr G.
Iwona W.
Klaudia M.
Ewelina W.
Marzena G.
Krystyna S.
Kamil M.
Sylwia S.
Monika U.
Joanna G.
Marta S.
Joanna N.
Olena S.
Kacper B.
Kamila M.
Kamil  C.
Jarosław  G.
Tomasz M.
Anna  K.
Teresa Z.
Izabela M.
Maciek M.
Michał  B.
Agnieszka F.
Katarzyna G.
Michał T.
Agata Ł.
Piotr T.
Aleksandra Ś.
Sylwia Z.
Jakub B.
Kazimierz R.
Aleksandra S.
Malwina M.
Bartosz S.
Helena W.
Piotr S.
Ania  G.
Wiktoria K.
Karolina S.
Danuta P.
Genowefa S.
Emilka Z.
Piotr K.
Krzysztof M.
Szymon K.
Bernadetta S.
Joanna B.
Magdalena T.
Rafał P.
Rafał O.
Ewelina B.
Łukasz B.
Krzysztof M.
Albert G.
Marzena S.

 
Konkurs trwa od 04.10.2021 do 31.10.2021 w restauracjach Domino’s Pizza i Dominium by Domino’s. Szczegóły konkursu w regulaminie.